Reklam:
Hem Skribenter Artiklar av Thomas "Norton" Nordén

Thomas "Norton" Nordén

87 ARTIKLAR 3 KOMMENTARER
Detta är en personlig blog för Thomas Nordén, som också äger och driver Early to Rise AB. En byrå som hjälper små och medelstora företag med funktionell marknadsföring.

Automatisera, standardisera och återanvänd för att frigöra tid

Det är inte svårt att fylla dagen med arbete. Det är många projekt, arbetsuppgifter, kunder och kollegor som kräver din uppmärksamhet.

Vissa saker är brådskande, andra inte. Vissa är viktigare än andra. Det är lätt att fastna i ”busy work”, att vi gör saker som vi kanske inte borde eller behöver göra, men vi känner oss duktiga för att vi trots allt gör saker. Vi bockar av saker på vår att-göra-lista.

Eftersom vår tid är begränsad är det nödvändigt att fokusera på det som ger resultat.

När jag ser på min egen verksamhet finns det flera saker att ”förenkla, förälda, delegera och välja bort”. Med undantag av att jag har lagt ut all “ekonomi” på en byrå gör jag allting själv – på gott och ont. Det spar pengar och ger en känsla av kontroll, men kostar i tid.

Några av de sätt som jag försöker få mer tid över är bland annat:

 • Jag har gått över till Pleo för betalkort. Det förenklar hanteringen av kvitton särskilt för alla utgifter hos Google och prenumerationer på mjukvara.
 • Jag har börjat att dokumentera mina rutiner och processer så att jag inte behöver börja om från scratch. Jag har exempelvis en dokumenterad ”onboardingprocess”, en fördefinierad mappstruktur för nya kunder, rapporteringsmallar etc. Att standardisera och dokumentera återkommande uppgifter kommer att göra det enklare att anlita en virtuell assistent.
 • Jag använder ActiveCampaign för nyhetsbrev, marknadsföring och CRM. Då kan jag bygga upp automatiska flöden som mer eller mindre sköter sig själva. Utskicket av detta nyhetsbrev är ett exempel.
 • Att hålla möten ”online” sparar väldigt mycket tid och miljö och därför lägger jag ner mycket tid på att förbättra den upplevelsen, bland annat mötesbokningen. Jag använder en app som heter Calendly för mötesbokning. Calendly delar ut min kalender så att du som vill boka ett möte med mig enkelt hittar en tid som passar. Denna mötesbokning synkroniseras sedan med Zoom, min kalender och mitt marketing automationverktyg. Det spar tid och huvudvärk, kan jag lova.
 • Att regelbundet göra uppdateringar på sociala medier kan ta tid – ju fler kanaler, desto mer tidskrävande blir det. Om du inte använder ett publiceringsverktyg. Jag använder mig av Meetedgar.com. Det har flera fördelar, men de som jag gillar allra mest är att
  • det låter mig schemalägga inlägg på de kanaler jag använder
  • det suger in blogginlägg från min sajt så att jag enkelt kan publicera dem
  • det blir enkelt att återanvända innehåll flera gånger.
 • I de projekt som innefattar fler personer än mig själv jobbar jag med en så kallad ”kanbban-tavla”. Lite förenklat är det en lista med olika kolumner som i sin enklaste form har kolumner för ”att göra”, ”jobbar på” och ”klart”. Varje uppgift skrivs på en postitlap, verklig eller virtuell, och sätts upp i rätt kolumn.

  Vips så ser alla inblandade vad som behöver göras, vad någon jobbar på och vad som är klart. Jag jobbade tidigare med Trello men har nyligen börjat använda clickup.com, främst med anledningen av att det går att få en överblick över alla pågående projekt. Jag ska erkänna att clickup är aningens mer komplext än Trello, men när du väl har kommit över den första puckeln är det hyfsat enkelt. Jag kommer förmodligen att börja använda Clickup som mitt ”getting things done”-verktyg.

Att säga “ja” till något är att säga “nej” till något annat

De flesta av oss jobbar säkert med någon form av ”att-göra-lista”. Jag jobbar själv hårt med ”getting things done”. Lite förenklat går GTD ut på att skriva ner allting som ska göras, stort och smått. På så vis ligger det inte och skvalpar omkring i huvudet och tar onödig mental energi. Personligen tycker jag att det är ett underbart system.

Men minst lika viktigt som att veta vad man ska göra är att ha koll på vad man inte ska göra. Om vi tackar ja till att göra något så innebär det ju att vi samtidigt tackar nej till något annat, för vi kan ju inte göra två saker samtidigt.

Knappast någon revolutionerande tanke, eller hur? Men likförbannat tror jag att det är många av oss som behöver bli bättre på att säga nej.

Vad vi tackar ja respektive nej till bör styras av våra mål och principer. Vad är det egentligen vi vill uppnå med våra företag? Vilka typer av kunder ska vi jobba med? Vilka uppdrag?

För min egen del har jag börjat att tacka nej till:

 • att bygga sajter från scratch
 • hantera annonsering på Facebook
 • nya kunder som inte har ett B2B-fokus
 • möten utan agendor
 • att köpa på sig fler böcker innan jag har läst ut de som redan ligger på nattduksbordet
 • anmäla mig till nya nyhetsbrev utan att ta bort något annan

Javisst, jag lämnar pengar på bordet, men samtidigt kan jag fokusera och bli bättre på annat. Lite av nationalekonomins komparativa fördelar…

Genom att säga “nej” får jag jobba mer med sådant som jag tycker är extra roligt, och jag tror att det märks och smittar av sig.

Har du en att-sluta-göra-lista? Vad står på den?

Ökad produktivitet med HazeOver

Ökad produktivitet på din Mac med HazeOver

Med tillägget HazeOver kan du dimma bakgrunden på det som du för tillfället inte använder. Det gör att du kan fokusera bättre på det fönster som är öppet. Om du brukar jobba med många olika program och fönster öppna samtidigt så detta ett välkommet verktyg.

Du kan skaffa tillägget på App Store. Det kostar runt 50 kr.

Mastering Marketing Agility – en sammanfattning

Mastering Marketing Agility, en sammanfattning

Jag snubblade över boken ”Mastering Marketing Agility”, av Andrea Fryrear, via en artikelserie som Patrik von Bergen skrivit. Precis som utvecklingsavdelningar jobbar agilt kan även marknadsavdelningar göra det. Boken handlar hur en marknadsavdelning kan göra detta.

Mina key takeaways från “Mastering Marketing Agility” är:

 • Precis som en utvecklingsavdelning jobbar agilt kan även en marknadsavdelning göra det.
 • Vi bör separera på det strategiska arbetet där ”vad” som ska göras av marknadsfolket skiljs från ”hur”. Det är olika, men sammanlänkade processer.
 • Det finns ett sju principer som måste efterlevas för en marknadsavdelning ska kunna jobba agilt och de är:
 1. Ett extremt kundfokus, där kunden kan vara intern likväl som extern
 2. Total transparens om vad som ska göras och de utmaningar som avdelningen och de enskilda marknadsförarna kämpar med, kontinuerliga förbättringar
 3. Kontinuerliga förbättringar – ingenting blir rätt från början utan det är genom en öppenhet och villighet att förbättra som processer och metoder kan utvecklas
 4. Flexibilitet – vi måste kunna anpassa oss efter rådande omständigheter och möjligheter, även om vår plan säger något annat
 5. Tillit – vi måste lita på ”the leadership team”, ”strategiska teams” och våra kollegor. Mycket faller tillbaka på principerna om kundfokus och transparens.
 6. Getting shit done, eller ”bias toward actions” som det benämns i boken. Vi måste agera även om vi inte har alla fakta på bordet. Det blir också viktigt att ha rätt medarbetare i våra agila grupper som också bidrar till action.
 7. Mod – att ändra det traditionella sättet en marknadsavdelning jobbar är inte lätt eller glasklart. För att få bestående förändringar och följande förbättringar krävs modet att kämpa på. Det krävs också mod att stå emot ryggmärgsreflexen som många marknadsförare har – att vara behjälpliga till i stort sett varje pris.
 • Har vi för mycket att göra blir ingenting gjort, så det gäller att jobba med det som har störst hävstångseffekt under perioden/sprinten. En stor del med att jobba agilt är därför att säga ”nej” till inspel från kollegor och andra avdelningar.
 • Årliga affärsmål bryts ner till kvartalsmål som bryts ner till avdelningsmål, som bryts ner till mål för marknadsavdelningen, som bryts ner till olika ”execution teams” som sedan bryts ner ytterligare till aktiviteter i en prioriterad kö, där det som är viktigast läggs längst upp. Denna kö är helig och utgör stommen i vad marknadsmedarbetaren ska utföra.
 • Arbetsuppgifterna från kön flyter sedan genom en process som illustreras med en Kanbantavla, vilken också bidrar till transparensen.
 • Det är viktigt att mäta vad marknadsavdelningen åstadkommer när de jobbar agilt. Det kan mätas på processnivå och på outcome. Hur lång tid tar det att genomföra ”en uppgift”, hur många uppgifter hinner marknadsteamet genomföra på en tidsperiod och vad är resultatet av dessa uppgifter; vad är ”the outcome”.

En stor del av boken handlar om hur övergripande mål kan brytas ner till uppgifter för marknadsavdelningen; hur ofta ska vi ha olika möten, vilka ska vara med och vad händer på respektive möten. Det är alldeles för mycket detaljer för att sammanfattas i ett kort inlägg.

Det som jag tar med mig från boken

När jag läste boken kände jag igen mig i mycket av mitt eget sätt att jobba, dels som tidigare marknadsansvarig, dels som egenföretagare. Det som fastnade hårdast i mitt medvetande är nog det enkla med att:

 • Att skilja ”vad” som ska göras från ”hur” det ska göras och vilka som är ansvariga för vad.
 • Arbetskön är helig.
 • Minimera antalet uppgifter som du jobbar på per tidsenhet, work in progress.

Boken är väldigt praktiskt, nästan som en kokbok, och innehåller en hel del detaljer. Jag tror jag ska läsa om boken igen om några månader.

Om du jobbar på en marknadsavdelning och vill föbättra sättet ni jobbar på kan jag varmt rekommendera boken.

Hantera stress på jobbet

Stressa mindre på jobbet

Stressar du på jobbet? Då är du inte ensam. I största möjliga mån är det förstås viktigt att hitta källan till vad som orsakar situationen, men det kan också vara användbart att hitta sätt hantera och minska stressen.

Jag brukade lite skämtsamt säga “fokusera, prioritera, delegera, välj bort”, tilll mina arbetskamrater när vi kände att vi hade alldeles för mycket att göra. Även om jag sade det sarkastikt med amerikanska handpistoler – pew, pew –  så ligger det ändå en hel del i det.

Mycket av stresshanteringen handlar om att veta vad som är viktigt och att fokusera på det. Det finns dock fler sätt att hantera stressen och nedan hittar du några av mina tips, tricks och rekommendationer för att minska störningsmoment och stress.

Sätt tydliga mål

Sätt tydliga mål – då blir det lättare att prioritera tiden. Att säga “ja” till något är att säga “nej” til något annat. Med en någorlunda tydlig prioritering blir detta enklare.

Eisenhowers matris

EisenhowermatrisenNär någon kommer med spontana frågor/önskemål, använd Eisenhowers klassiska 2×2. Fråga om ärendet är brådskande eller inte, om det är viktigt eller inte. Förvånansvärt ofta är det inte så brådskande och du kan planera in uppgiften i kalendern (eller delegera den till någon annan)

Använd hörlurar

På den tiden jag jobbade på kontor (numera sitter jag alldeles, alldeles ensam…) satte jag på mig hörlurar för att signalera att jag var inne i min egna “bubbla” och inte ville bli störd.

Om du sitter i landskap kan du även boka ett konferensrum där du kan sitta lite undanskymt och ostört.

Hitta tider för olika arbetsuppgifter

Om du är som mig så har du vissa tider på (arbets)dagen då det är lättare att utföra mer tankekrävande arbetsuppgifter. För mig är jag mest i “zonen” på morgonen innan 10:00, det är också då jag försöker få mer krävande arbete gjort. Därefter tar jag mig an mer rutinartade arbetsuppgifter som inte kräver alltför mycket mental kraft. Sedan brukar jag komma igång igen runt 19:00 – för mig som är egenföretagare med hemmakontor är dessa tider inget problem.

Calendly för att boka tid med dig

Jag använder Calendly för att boka tider. Om någon vill/behöver ett möte så kan de boka en tid som passar dem och mig i min kalender. Vissa säger att detta är lite slött och opersonligt, men det underlättar en hel del av mötesadministrationen och det “försvarar” din tid.

Getting Things Done

Försök att implementera “Getting things done“-metodiken. En av grunderna är att inte ha saker i skallen, utan så fort det är något som ska göras så ska det skrivas ner.

Ta pauser

Många säger att man ska ta regelbundna pauser. Jag har inte något schemalagt, utan jag brukar kliva bort från tangentbordet när jag känner att jag börjar dåsa till. Jag försöker, men lyckas absolut inte alltid, att kombinera pauserna med att göra någon enkel fysisk övning. Några snabba armhävningar, situps eller att stå i plankan.

Affärsplan och affärsmodell

Affärsmodell visar hur ni ska uppnå målen i affärsplanen

Vad är egentligen skillnaden på en affärsplan och en affärsmodell? Min erfarenhet att de flesta är bekanta med och kan beskriva en affärsplan. Men en affärsmodell, vad är det? Och hur hänger affärsmodellen ihop med affärsplanen?

Förenklat besrkiver affärplanen lite akademiskt “vad” företaget ska uppnå, medan affärsmodellen är mer inriktad på “hur”.

Vad är en affärsplan

En affärsplan är en affärsstrategi för hur företaget ska fungera, växa och lyckas. Affärsplanen är ofta ett viktigt ledningsverktyg för att fastställa mål och målsättningar för att nå dessa milstolpar.

Affärsplanen tenderar till att vara mer “statisk” i sin natur och beskriver vad ett företag ämnar att åstadkomma och inom vilka ramar. Många gånger är detta ett ganska akademiskt dokument som kanske mer lämpar sig för ekonomer, riskkapitalister och banker. Det ger sällan kraft och riktning och individuella medarbetare, som ju är de som i slutänden ska leverera mot strategien och de uppsatta målen.

Vad är en affärsmodell

Om du hade frågar mig för 10 år sedan vad en affärsmodell är så hade jag nog inte riktigt kunnat svara, och då är jag ändå civilekonom med en magisterexamen. För mig har affärsmodellen varit ganska diffus. Men sedan jag bekantade mig med Strategyzers “Business Model Canvas” och jag har haft glädjen att jobba med konsultbolaget Auxentum, som jobbar med hållbara affärsmodeller, har min förståelse ökat.

Enligt Stratgyzer definieras en affärsmodell som:

“A business model describes the rationale of how an organization creates, delivers, and captures values.”

Om affärsplanen beskriver “vad” så är affärsmodellen mer inriktad på “hur”. Hur ska företaget nå uppsatta mål? Hur ska företaget förverkliga sin affärsidé? Hur ska företaget generera intäkter och (för)bli lönsamt?

En affärsmodell kan ses som operativt ramverk som synliggör och kommunicerar hur ett företag genererar värde för sina kunder, arbetar med partners, kanaliserar kapital, använder resurser, utnyttjar teknik, bygger produkter eller tjänster, hanterar kostnader och söker nya möjligheter.

En affärsmodell synliggör och beskriver bland annat:

 • Hur företaget skapar värde för sina kunder
 • Vilka produkter eller tjänster den erbjuder marknaden
 • Vilka intäktsströmmar företaget har och hur de fungerar (t.ex. webbplats)
 • Affärsverksamheten och rättsliga begränsningar (t.ex. licensbegränsningar)
 • Hur företaget arbetar med partners (t.ex. leverantörer och kanalpartners)
 • Kostnadsstrukturer och hur företaget tar ut resurser (t.ex. råvaror, humankapital)
 • Hur företaget utnyttjar teknik (t.ex. IoT, sociala medier)

De affärsmodeller jag har sett har arbetats fram och beskrivits med så kallade “canvases”, eller dukar. På ett sätt frigör denna visuella representation av en affärsmodell kraften i hela organisationen då i stort sett vem som helst kan vara med och diskutera den. Det är inte fallet med en affärsplan, som är mer “akademisk” i sin utformning.

Affärsmodell visar hur ni ska uppnå målen i affärsplanenJust denna fördel, att affärsmodellen kan göras mer visuell, är något som Tony på Auxentum lyfter fram. Han menar att affärsmodeller, när de används rätt, skapar ett gemensamt språk för hela organisationen. Han menar att det gemensamma språket är en förutsättning för lyckad tillväxt, för om vi inte pratar om samma saker, hur ska vi då kunna samarbeta?

Hur hänger affärsmodell och affärsplan ihop?

Jag ser affärsplanen som ett mer akademisk produkt, som har sin tilltänkta målgrupp. Lite tillspetsat är den till för de som är mer intresserade av siffror och “vad” som ska uppnås.

Baserat på affärsplanens ramar och förutsättningar kan vi ta fram en affärsmodell som beskriver “hur” vi ska uppnå de mål som satts upp. Utfrån affärsmodellen kan företag sedan formulera strategier, takitker och operationella planer.

En stor fördel med affärsmodellen är den hjälper företag och organisationer att skapa ett gemensamt språk, så att alla förstår och pratar om samma sak när vi pratar om “produkt”, kundsegment, processer etc.

Vill du veta mer om affärsmodeller

Lär dig mer om affärsmodeller i boken "Business Model Generation"Om du vill veta mer om affärsmodeller kan jag varmt rekommendera boken “Business Model Generation” från Strategyzer. Det är nästan som en bildbok för företagare och entreprenörer. Väldigt lättläst och pedagogisk.

En svaghet, om man nu kan kalla det för det, är att boken är ganska strategisk i sin natur. Här kommer Auxentum in med sin lite mer handgripliga approach, där de har vidareutvecklat Strategyzers dukar med fler steg och med ett större fokus på hållbar affärsutveckling.

Gästinlägg med hjälp av Artificiell Intelligens

I mitt jobb som frilansande marknadsförare skriver jag en hel del texter. Mycket av det jag skriver på engelska fungerar som intern kommunikation eller som första utkast för kunden att jobba vidare med; det är ofta enklare att redigera en text än att skriva den från början. 

Jag har nu skrivit en SEO-optimerad text om “virtual ring try-on SDK” som också blivit publicerad. Texten handlar om fördelarna med att kunna prova ringar “virtuellt”.

Jarvis är min skrivassistent

Det som är lite fascinerande med denna text, förutom att det är en ganska komplex produkt, är att jag har skrivit den med hjälpa av artificiell intelligens.

Jag har använt Jarvis.ai för att skapa och redigera delar av texten.

Lite kortfattat beskrev jag för Jarvis vad texten ska handla om så börjar han spotta ut innehåll. Jag granskar och redigerar sedan innehållet. Sedan skapar Jarvis nytt innehåll som jag granskar och redigerar. Så fortsätter det och på under 2h har jag skrivit en engelsk text på 1020 ord.

Grammarly är min redaktör

Med texten går jag sedan vidare till Grammarly, som kan liknas vid en språkgranskare och redaktör. Grammarly hjälper att göra texten grammatiskt korrekt och ger tips för att göra så att texten flyter på lite bättre.

Som konsult vill jag ju inte bli anklagad för att plagiera, men även detta hjälper Grammarly till med att kontrollera, genom att jämföra min text med det som redan finns publicerat på internet.

Jarvis fungerar även på svenska

Med hjälp av Jarvis och Grammarly har jag alltså skrivit ett blogginlägg 1000 ord på två timmar. Det är ganska imponerande. I detta fall var det en engelsk text, men Jarvis kan även producera texter på svenska. Dessvärre är Grammarly endast på engelska.

Microsoft Word hjälper en del med att tvätta texter på svenska, men det är inte alls på samma nivå som Grammarly förbättrar engelska texter.

Pappas karaktärsdanande sommarlovsbingo

Sommarlovsbingo

Så här till sommarlovet ville jag ha ett sätt att “gamifiera” hushållsarbetet, så att barnen skulle hjälpa mig lite med hushållssysslorna.

Jag skapade därför ett enkelt “bingo” i en 6×6 matris. Varje morgon slår barnen två slag med en tärning och får på så vis en syssla tilldelad. Inget övermäktigt, men lagom skoj och nyttigt.

Både sonen och dottern var överraskande positiva till detta lilla tilltag. När jag skrev om detta på facebook var det flera andra föräldrar som frågade efter en kopia av bingot.

Därför erbjuder jag den här som en gratis nedladdning. Du får min pdf och worddokumentet om du vill ändra innehållet.

[su_button url=”https://www.thomasnorden.se/wp-content/uploads/2021/06/sommarlovsbingo.zip” target=”blank” icon=”icon: arrow-down” download=”https://www.thomasnorden.se/wp-content/uploads/2021/06/sommarlovsbingo.zip”]Ladda ner sommmarlovsbingot (.zip)[/su_button]

 

 

Telefon som extern skärm+telepromter ger bättre möten

Bättre möten på Zoom och Teams

Om du är som jag under videomöten så brukar din blick allt som oftast att vandra till dig själv. Detta kan vara extra problematiskt om du har en extern kamera, i mitt fall en DSLR. Man uppträder som lätt oengagerad när blicken inte är på mötesdeltagarna.

Men jag har hittat en ganska fiffig workaround. Min lösning består av:

Duet Display gör din telefon till en extern skärm. Det innebär att du kan spegla innehållet från till Zoommöte till telefonen och stoppa in den i telepromptern. I bilden ovan ser du min kamera med telepromter, dock utan telefon.

Vips, nu kan du stirra rakt in i kameran och samtidigt se “zoom-mötet” – du kan titta rakt in i kameran och verka superengagerad (vilket du förhoppningsvis ändå är), se de andra mötesdeltagarna eller fortsätta att beundra dig själv. Vad du nu föredrar.

Bättre möten på Zoom och Teams

Bättre möten på Zoom och Teams

Det är ju inget snack om saken att onlinemöten är här för att stanna. Men det är skillnad på möten och möten. Med relativt små medel kan du förbättra “produktionskvaliteten” på dina möten och därmed framstå som mer professionell och engagerande. 

I mitt jobb är jag med på flera Zoom- och Teamsmöten i veckan. Jag märkte att jag reagerade positivt, och med lite avundsjuka ska jag erkänna, på de deltagare som hade en finare bild-, ljud- och ljuskvalitet än oss andra. Ja, en bättre produktionskvalitet, helt enkelt.

Inte nog med att jag lyssnade mer engagerat på de som hade bättre kvalitet, men undermedvetet tog jag till mig vad de sade på ett annat sätt än de som hade burkigt ljud och lågupplöst bild.

Jag tror också att “det personliga varumärket” förstärks om du förbättrar din närvaro på Zoom och Teams. Som konsult, där “jag” är produkten är detta något som jag eftersträvar.

Jag började därför undersöka hur jag med små medel kunde förbättra min närvaro på alla möten. Jag tänkte berätta lite om min tekniska setup som den ser ut just nu och vad mina planer framåt är.

Ljud, ljus, bild

Som jag ser det finns det fyra huvudsakliga komponenter som påverkar ”produktionskvaliteten”. Det är främst ljud, ljus och bild.

Ljud

Det sägs att ljud är viktigare än bild när det gäller videoproduktion och presentationer. Vi kan ha överseende med en sämre bildkvalitet, men om ljudet måste vara bra.

Val av mikrofon är avgörande. Du vill ha en mikrofon som passar din röst, ditt arbetsrum och dina användningsområden. Val av mikrofon kan vara riktigt knepigt, tycker jag. Dels för att jag är ovan att köpa in ”ljud”, men också för att det finns så otroligt mycket olika lösningar att välja mellan.

Mikrofonen ska inte fånga upp bakgrundsljud.

Jag har ett hemmakontor och även om jag bor i ett relativt lugnt villaområde så åker det bilar utanför, barn som leker, fåglar som kvittrar och en och annan skällande hund. Detta påverkar val av mikrofon.

Det finns nämligen mikrofoner som är lättplacerade och du kan ställa dem lite var som helst på ditt skrivbord, men de fångar upp ”allt ljud”, även oönskat bakgrundsljud.

Och till oönskat bakgrundsljud räknas även tangentbordstryckningar och glatt fågelkvitter.

Med hjälp av olika inställningar och stöddämpade mikrofonstativ kan du minska bakgrundsljud.

USB eller en mer avancerad XLR

Ytterligare en aspekt som påverkar mitt val av mikrofon är hur pass enkelt eller svårt det är att koppla in den. Det allra enklaste är om du kan koppla in mikrofonen via USB, då kommer du inte att behöva ytterligare utrustning. Men är du ute efter riktgit proffsigt ljud ska du nog ha en mikrofon med en så kallad XLR-koppling, en riktig ljudkabel. Väljer du en sådan behöver du även en omvandlare som kan omvandla det analoga ljudet till digitalt som din dator kan förstå.

Jag står och väljer mellan två mikrofonlösningar

Att köpa en mikrofon är en av de saker som jag har kvar, men jag har kommit ner till två möjliga lösningar.

Den ena är Elgato Wave 3, som är en enkel USB-mikrofon som har fått bra betyg för ljudet, men också för att den är enkel att använda. Ytterligare en fördel med just Elgatomikrofonen är att den fungerar med Stream Deck, som jag använder för att styra kameror, ljus och vad jag visar på mina skärmar.

Den andra mikrofonen jag tittar på är en trådlös mikrofon, australiensiska Röde Go ii. Det är en mikrofon som du kan använda ”som den är” eller så kan du koppla på en lavalier mikrofon, eller en mygga, så att få en ännu mindre och diskret mikrofon.

Ljus

Ljus och bildkvalitet hänger intimt ihop. Ett bra ljus i mötessammanhang är, enligt mig, ett mjukt ljus, rätt ljusstyrka och även rätt temperatur. Allt detta får jag med hjälp av två stycken Elgato Keylight.

Jag märkt att jag har lamporna på relativt låg ljusstyrka under mina möten, men det ger en lagom uppmjukande effekt.

En annan sak som jag gillar med lamporna är att det går att styra dem med Stream Deck, så jag kan enkelt ändra ljusstyrka och ljustemperatur under mötets med en knapptryckning.

Bild

Självklart är bilden avgörande för mötesupplevelsen och många gånger kommer man undan med en webkamera, då de flesta nya kameror håller hög kvalitet, även de inbyggda. Men om du vill ha ett tips som verkligen höjer produktionskvaliteten så är det att använda en DSLR-kamera. Kanske har du redan en och då är chansen stor att du kan koppla in den till din dator.

Men varför en DLSR-kamera? Jo, med rätt lins kan du få till det där sköna, korta skärpedjupet där bakgrunden blir suddig. Jag kunde väcka liv i min gamla Canon 70D som jag kopplade på en 18-200 lins. Här hade jag önskat att jag hade en fast lins med en tystare auto zoom, men den lins jag har får duga tillsvidare.

Har du en iPhone kan du enkelt göra om den till en webkamera med appen EpocCam. Och sitter du GoPro Hero-kamera kan enkelt koppla in den med. Vips kan du växla mellan olika kameror, dels för att få lite omväxling och liv i bildvalet, men också för att visa specifika saker. Kanske ställer du in en kamera på ett whiteboard, en annan på ditt tangentbord och den tredje på dig själv?

Det där lilla extra

När du har ljud, ljus och bild klart är det väl bara att köra igång? Ja, men du kan med små medel komma ännu längre genom att styra din utrustning och att kunna förbättra din presentation med fler kameravinklar, logos, animationer, wipes etc.

OBS Studio

Det finns en gratisprogramvara som heter OBS Studio. Det är en flexibel mjukvara som bland annat gör det möjligt att:

 • Växla mellan olika kameror, om du har det.
 • Lägga på en logga i din bild
 • Lägga på wipes för att göra scenbyten lite mer spännande etc.

Jag använder OBS studio för att lägga på min logga så att den alltid syns i möten och presentationer. Det andra användningsområdet är för att styra vad jag visar; jag brukar växla mellan en helbild på mig själv, en skärm med PowerPoint eller något annat jag vill visa och en kombination av de två; en presentation med en liten infälld bild av mig själv.

Men är det inte krångligt att styra allting? Nej, det är här Elgato Stream Deck kommer in.

Elgato Stream Deck för att styra allt

Elgato Stream Deck är en extern knappsats som du enkelt konfigurerar efter behov. Istället för att hålla på att klicka, knappa på tangentbordet och trassla in dig i inställningar fungerar Stream Deck som en kontrollpanel.

Stream Deck finns i tre storlekar och jag köpte mellanvarianten med 15 knappar. Det är precis lagom. Och får jag slut på utrymme går det att skapa undermapp där man kan lägga till fler knappar och funktioner.

Bättre möten i Zoom och TeamsJag har programmerat den för att i första hand byta mellan vad jag visar och för att styra mina lampor. Det går att använda den till så mycket mer än så, men för onlinemöten gör dessa två funktioner underverk.

En favoritknapp är för att stänga ner Zoom. Då slipper jag det där lite fåniga letandet efter avslutaknappen nere i högra hörnet.

Teknik i all ära

Det spelar givetvis väldigt liten roll vilken teknisk utrustning du har om det du säger inte är vettigt eller om du eller ditt kontor ser ut som sju svåra år.

Mina nästa steg

Mina nästa steg är att bestämma mig för en mikrofon. Jag måste fatta ett beslut relativt snabbt för jag ska snart hålla en onlineutbildning i produktmarknadsföring.

Ett annat köp som står på listan är en green screen. Mest för att jag ska lära mig hur den kan användas.