Hem Boktips Affärsplan och affärsmodell

Affärsplan och affärsmodell

1902
Affärsmodell visar hur ni ska uppnå målen i affärsplanen

Vad är egentligen skillnaden på en affärsplan och en affärsmodell? Min erfarenhet att de flesta är bekanta med och kan beskriva en affärsplan. Men en affärsmodell, vad är det? Och hur hänger affärsmodellen ihop med affärsplanen?

Förenklat besrkiver affärplanen lite akademiskt “vad” företaget ska uppnå, medan affärsmodellen är mer inriktad på “hur”.

Vad är en affärsplan

En affärsplan är en affärsstrategi för hur företaget ska fungera, växa och lyckas. Affärsplanen är ofta ett viktigt ledningsverktyg för att fastställa mål och målsättningar för att nå dessa milstolpar.

Affärsplanen tenderar till att vara mer “statisk” i sin natur och beskriver vad ett företag ämnar att åstadkomma och inom vilka ramar. Många gånger är detta ett ganska akademiskt dokument som kanske mer lämpar sig för ekonomer, riskkapitalister och banker. Det ger sällan kraft och riktning och individuella medarbetare, som ju är de som i slutänden ska leverera mot strategien och de uppsatta målen.

Vad är en affärsmodell

Om du hade frågar mig för 10 år sedan vad en affärsmodell är så hade jag nog inte riktigt kunnat svara, och då är jag ändå civilekonom med en magisterexamen. För mig har affärsmodellen varit ganska diffus. Men sedan jag bekantade mig med Strategyzers “Business Model Canvas” och jag har haft glädjen att jobba med konsultbolaget Auxentum, som jobbar med hållbara affärsmodeller, har min förståelse ökat.

Enligt Stratgyzer definieras en affärsmodell som:

“A business model describes the rationale of how an organization creates, delivers, and captures values.”

Om affärsplanen beskriver “vad” så är affärsmodellen mer inriktad på “hur”. Hur ska företaget nå uppsatta mål? Hur ska företaget förverkliga sin affärsidé? Hur ska företaget generera intäkter och (för)bli lönsamt?

En affärsmodell kan ses som operativt ramverk som synliggör och kommunicerar hur ett företag genererar värde för sina kunder, arbetar med partners, kanaliserar kapital, använder resurser, utnyttjar teknik, bygger produkter eller tjänster, hanterar kostnader och söker nya möjligheter.

En affärsmodell synliggör och beskriver bland annat:

  • Hur företaget skapar värde för sina kunder
  • Vilka produkter eller tjänster den erbjuder marknaden
  • Vilka intäktsströmmar företaget har och hur de fungerar (t.ex. webbplats)
  • Affärsverksamheten och rättsliga begränsningar (t.ex. licensbegränsningar)
  • Hur företaget arbetar med partners (t.ex. leverantörer och kanalpartners)
  • Kostnadsstrukturer och hur företaget tar ut resurser (t.ex. råvaror, humankapital)
  • Hur företaget utnyttjar teknik (t.ex. IoT, sociala medier)

De affärsmodeller jag har sett har arbetats fram och beskrivits med så kallade “canvases”, eller dukar. På ett sätt frigör denna visuella representation av en affärsmodell kraften i hela organisationen då i stort sett vem som helst kan vara med och diskutera den. Det är inte fallet med en affärsplan, som är mer “akademisk” i sin utformning.

Affärsmodell visar hur ni ska uppnå målen i affärsplanenJust denna fördel, att affärsmodellen kan göras mer visuell, är något som Tony på Auxentum lyfter fram. Han menar att affärsmodeller, när de används rätt, skapar ett gemensamt språk för hela organisationen. Han menar att det gemensamma språket är en förutsättning för lyckad tillväxt, för om vi inte pratar om samma saker, hur ska vi då kunna samarbeta?

Hur hänger affärsmodell och affärsplan ihop?

Jag ser affärsplanen som ett mer akademisk produkt, som har sin tilltänkta målgrupp. Lite tillspetsat är den till för de som är mer intresserade av siffror och “vad” som ska uppnås.

Baserat på affärsplanens ramar och förutsättningar kan vi ta fram en affärsmodell som beskriver “hur” vi ska uppnå de mål som satts upp. Utfrån affärsmodellen kan företag sedan formulera strategier, takitker och operationella planer.

En stor fördel med affärsmodellen är den hjälper företag och organisationer att skapa ett gemensamt språk, så att alla förstår och pratar om samma sak när vi pratar om “produkt”, kundsegment, processer etc.

Vill du veta mer om affärsmodeller

Lär dig mer om affärsmodeller i boken "Business Model Generation"Om du vill veta mer om affärsmodeller kan jag varmt rekommendera boken “Business Model Generation” från Strategyzer. Det är nästan som en bildbok för företagare och entreprenörer. Väldigt lättläst och pedagogisk.

En svaghet, om man nu kan kalla det för det, är att boken är ganska strategisk i sin natur. Här kommer Auxentum in med sin lite mer handgripliga approach, där de har vidareutvecklat Strategyzers dukar med fler steg och med ett större fokus på hållbar affärsutveckling.