Jag snubblade över boken ”Mastering Marketing Agility”, av Andrea Fryrear, via en artikelserie som Patrik von Bergen skrivit. Precis som utvecklingsavdelningar jobbar agilt kan även marknadsavdelningar göra det. Boken handlar hur en marknadsavdelning kan göra detta.

Mina key takeaways från “Mastering Marketing Agility” är:

 • Precis som en utvecklingsavdelning jobbar agilt kan även en marknadsavdelning göra det.
 • Vi bör separera på det strategiska arbetet där ”vad” som ska göras av marknadsfolket skiljs från ”hur”. Det är olika, men sammanlänkade processer.
 • Det finns ett sju principer som måste efterlevas för en marknadsavdelning ska kunna jobba agilt och de är:
 1. Ett extremt kundfokus, där kunden kan vara intern likväl som extern
 2. Total transparens om vad som ska göras och de utmaningar som avdelningen och de enskilda marknadsförarna kämpar med, kontinuerliga förbättringar
 3. Kontinuerliga förbättringar – ingenting blir rätt från början utan det är genom en öppenhet och villighet att förbättra som processer och metoder kan utvecklas
 4. Flexibilitet – vi måste kunna anpassa oss efter rådande omständigheter och möjligheter, även om vår plan säger något annat
 5. Tillit – vi måste lita på ”the leadership team”, ”strategiska teams” och våra kollegor. Mycket faller tillbaka på principerna om kundfokus och transparens.
 6. Getting shit done, eller ”bias toward actions” som det benämns i boken. Vi måste agera även om vi inte har alla fakta på bordet. Det blir också viktigt att ha rätt medarbetare i våra agila grupper som också bidrar till action.
 7. Mod – att ändra det traditionella sättet en marknadsavdelning jobbar är inte lätt eller glasklart. För att få bestående förändringar och följande förbättringar krävs modet att kämpa på. Det krävs också mod att stå emot ryggmärgsreflexen som många marknadsförare har – att vara behjälpliga till i stort sett varje pris.
 • Har vi för mycket att göra blir ingenting gjort, så det gäller att jobba med det som har störst hävstångseffekt under perioden/sprinten. En stor del med att jobba agilt är därför att säga ”nej” till inspel från kollegor och andra avdelningar.
 • Årliga affärsmål bryts ner till kvartalsmål som bryts ner till avdelningsmål, som bryts ner till mål för marknadsavdelningen, som bryts ner till olika ”execution teams” som sedan bryts ner ytterligare till aktiviteter i en prioriterad kö, där det som är viktigast läggs längst upp. Denna kö är helig och utgör stommen i vad marknadsmedarbetaren ska utföra.
 • Arbetsuppgifterna från kön flyter sedan genom en process som illustreras med en Kanbantavla, vilken också bidrar till transparensen.
 • Det är viktigt att mäta vad marknadsavdelningen åstadkommer när de jobbar agilt. Det kan mätas på processnivå och på outcome. Hur lång tid tar det att genomföra ”en uppgift”, hur många uppgifter hinner marknadsteamet genomföra på en tidsperiod och vad är resultatet av dessa uppgifter; vad är ”the outcome”.

En stor del av boken handlar om hur övergripande mål kan brytas ner till uppgifter för marknadsavdelningen; hur ofta ska vi ha olika möten, vilka ska vara med och vad händer på respektive möten. Det är alldeles för mycket detaljer för att sammanfattas i ett kort inlägg.

Det som jag tar med mig från boken

När jag läste boken kände jag igen mig i mycket av mitt eget sätt att jobba, dels som tidigare marknadsansvarig, dels som egenföretagare. Det som fastnade hårdast i mitt medvetande är nog det enkla med att:

 • Att skilja ”vad” som ska göras från ”hur” det ska göras och vilka som är ansvariga för vad.
 • Arbetskön är helig.
 • Minimera antalet uppgifter som du jobbar på per tidsenhet, work in progress.

Boken är väldigt praktiskt, nästan som en kokbok, och innehåller en hel del detaljer. Jag tror jag ska läsa om boken igen om några månader.

Om du jobbar på en marknadsavdelning och vill föbättra sättet ni jobbar på kan jag varmt rekommendera boken.