Med tillägget HazeOver kan du dimma bakgrunden på det som du för tillfället inte använder. Det gör att du kan fokusera bättre på det fönster som är öppet. Om du brukar jobba med många olika program och fönster öppna samtidigt så detta ett välkommet verktyg.

Du kan skaffa tillägget på App Store. Det kostar runt 50 kr.