I mitt jobb som frilansande marknadsförare skriver jag en hel del texter. Mycket av det jag skriver på engelska fungerar som intern kommunikation eller som första utkast för kunden att jobba vidare med; det är ofta enklare att redigera en text än att skriva den från början. 

Jag har nu skrivit en SEO-optimerad text om “virtual ring try-on SDK” som också blivit publicerad. Texten handlar om fördelarna med att kunna prova ringar “virtuellt”.

Jarvis är min skrivassistent

Det som är lite fascinerande med denna text, förutom att det är en ganska komplex produkt, är att jag har skrivit den med hjälpa av artificiell intelligens.

Jag har använt Jarvis.ai för att skapa och redigera delar av texten.

Lite kortfattat beskrev jag för Jarvis vad texten ska handla om så börjar han spotta ut innehåll. Jag granskar och redigerar sedan innehållet. Sedan skapar Jarvis nytt innehåll som jag granskar och redigerar. Så fortsätter det och på under 2h har jag skrivit en engelsk text på 1020 ord.

Grammarly är min redaktör

Med texten går jag sedan vidare till Grammarly, som kan liknas vid en språkgranskare och redaktör. Grammarly hjälper att göra texten grammatiskt korrekt och ger tips för att göra så att texten flyter på lite bättre.

Som konsult vill jag ju inte bli anklagad för att plagiera, men även detta hjälper Grammarly till med att kontrollera, genom att jämföra min text med det som redan finns publicerat på internet.

Jarvis fungerar även på svenska

Med hjälp av Jarvis och Grammarly har jag alltså skrivit ett blogginlägg 1000 ord på två timmar. Det är ganska imponerande. I detta fall var det en engelsk text, men Jarvis kan även producera texter på svenska. Dessvärre är Grammarly endast på engelska.

Microsoft Word hjälper en del med att tvätta texter på svenska, men det är inte alls på samma nivå som Grammarly förbättrar engelska texter.