Ibland kan jag fråga mig själv om det jag håller på med verkligen är så fruktansvärt avancerat. Att lansera en produkt borde ju inte vara så svårt, egentligen? Lista ut vad din produkt löser för problem, lista ut vem eller vilka som har dessa problem och för vilka det är stort nog att göra någonting åt,  klura ut när var och hur du ska nå de som har problem stora nog…

Inte rocket surgery

Inte så fruktansvärt svårt på papper, men att hitta en struktur, process och tid för att göra allting rätt vid en produktlansering kan vara desto svårare.

Ett verktyg som hjälper dig att visualisera vilka attribut du ska fokusera på i din produktpositionering, lansering och  marknadsföring är VENN-diagrammet. VENN-diagrammet låter dig visualisera unika attribut, vilket gör det lättare att kommunicera med kollegor, reklambyråer och så småningom också kunderna.

Hur du kan använda VENN-diagrammet

När du positionerar en produkt är det ju smart att fokusera på attribut och egenskaper som din tänkta målgrupp efterfrågar och som dina konkurrenter inte erbjuder – din konkurrensfördel, eller competitive advantage. Lite marknadsföring 101, visst, men jag har märkt att det inte är alla som reflekterar över detta.

  • Bild på ett VENN-diagramOm vi tar modellen ovan så är attribut M,N,O viktiga för målgruppen men det är attribut som andra produkter också har; kanske inte smart att fokusera på dessa.
  • J, K och L är attribut som inte är intressanta för kunden och som inte gör så mycket för att differentiera produkten
  • G, H, och I är attribut med din produkt som skiljer sig från konkurrenternas erbjudande, men de värdesätts inte av målgruppen.
  • Vad du däremot ska fokusera på är D, E, F som är egenskaper som konkurrenternas produkter inte har och som kunden faktiskt efterfrågar.

Att göra egna VENN-diagram

Det finns olika verktyg online som påstår sig kunna göra VENN-diagram men jag föredrar att använda Illustrator eller PowerPoint. Jag vet att det är långtifrån alla som har tillgång till Illustrator, till skillnad mot PowerPoint.  Jag ska dock erkänna att PowerPoint kan vara lite meckigt att använda för att skapa ”riktiga” VENN-diagram, men om du har lust så kan du ladda ner min PowerPoint-mall här.