Jag gick en utbildning till ”Conversion Manager” hos Conversionsita.se och en av modellerna som vi gick igenom för att prioritera vilka sidor man kan, eller bör, optimera kallas för PIE-modellen. PIE-modellen är en fiffig modell som hjälper dig att prioritera vilka sidor du bör konverteringsoptimera, men du kan även använda den för att prioritera allting i ditt dagliga arbete.

Tre parametrar som hjälper dig prioritera

När du jobbar med konverteringsoptimering så finns det så oändligt mycket att göra, stort som smått, och det kan vara svårt att veta vilka sidor du ska fokusera på. PIE-modellen hjälper dig att prioritera utifrån tre parametrar – potential, importance och ease (PIE). På svenska skulle vi nog kunna kalla dessa parametrar: potential, inverkan, enkelhet och fortfarande få PIE.

Potential

Vilka sidor har störs förbättringspotential? Det finns alltid någonting som kan göras bättre men som allt annat så finns det en marginellt avtagande avkastning. Google analytics, Hotjar.com eller andra analysverktyg kan hjälpa dig att ta fram potentialen för en sida.

Inverkan

Hur viktig är sidan? Hur stor inverkan på ROI får det om du förbättrar sidan? Sidorna som skapar mest ”affärsnytta”, har högst trafik som är och är mest kostsamma att driva trafik till är goda kandidater för att ha störst inverkan. En landningssida för en Google AdWords-kampanj låder som en bra kandidat, eller hur?

Enkelhet

Ur ett konverteringsoptimeringsperspektiv så handlar enkelhet bl.a. om hur enkelt du kan genomföra testerna. Widerfunnel.com pratar om teknisk och politisk enkelhet.

Lägg till lite enkel matematik

Genom att ta ett medeltal på dessa tre områden så får du en indikation på vilka sidor som du förmodligen bör fokusera ditt optimeringsarbete på.

PIE kan användas för annat än konverteringsoptimering

På samma sätt som PIE kan användas för att bestämma vilka sidor som ska få lite tender love and affection beträffande konverteringsoptimering så kan du använda modellen för att prioritera ditt dagliga arbete. Om du som jag inte enbart jobbar med CRO så kan det hjälpa att rangordna projekt och arbetsuppgifter.

Ladda ner PIE-modellen och börja prioritera

Ladda PIE-modellen i Excelformat här.

Eller strunta i PIE…

Jag har jobbat med PIE i några projekt och jag måste erkänna att det är lite trubbigt. Främst för att poängsättningen av potential, inverkan och enkelhet är väldigt godtycklig. Men misströsta ej, jag har hittat en lite mer “vetenskaplig” modell hos conversion XL. Modellen bygger egentligen på PIE-konceptet, men den är nedbruten till mer digitala komponenter som tar bort mycket av det subjektiva godtycket – är det du vill ändra på ovanför “the fold”, så sätter du en etta. Är det något som har framkommit ur en intervju, sätt en etta, osv. Genom att svara på frågor och ange ett elle noll så får du fram en mer objektiv bedömning över vad som bör testas.