remove.bg är en gratis webtänst som tar bort bakgrunden från porträtt automatiskt. Artificiell Intelligens (AI) gör jobbet åt dig.

Som ett alternativ till dig som inte kan, orkar, eller vill använda Photoshop för att frilägga porträtt kan kanske remove.bg vara en lösning för dig.

I dess allra enklaste form använder du deras webgränssnitt och vips – via lite AI-magi – friläggs bilden och du får ett porträtt utan bakgrund. De jobbar även ett API för den som är lite mer tekniskt bevandrad (inte jag).

Jag laddade upp denna bild av mig:


Och jag fick tillbaka denna bild efter några sekunder

Fungerar endast på bilder av människor

remove.bg fungerar (än så länge) endast på människor, förmodligen för att deras AI inte hantarar andra objekt ännu.

Små bilder

En begränsning i remove.bg är att du endast kan ladda ner bilder med max storlek 500×500 px.

Andra alternativ

Om du vill ha mer kontroll över friläggningen eller om du vill kunna spara ner större bilder än 500×500 px måste du leta efter andra alteranitv. Mitt favoritverktyg är Adobe Photoshop.

Ett alternativ till Photoshop är GIMP, som är gratis. Ytterligare ett alternativ är att skicka bilderna för friläggning till t.ex. clippingpathindia.com