En av de största utmaningarna som egenföretagare är att hitta nya kunder och förklara värdet av sitt bidrag. En annan utmaning är att förklara hur mycket arbete som faktiskt krävs för, till synes, enkla leveranser. Många kunder vill ha saker och ting med hög kvalitet, snabb leverans och till lågt pris. De kan tyvärr inte få alla tre samtidigt.

Mycket sker utan att du ser det

Ju bättre jag gör mitt jobb, desto mindre ser du av mitt förarbete, mitt tänkande, det som sker bakom kulisserna. Och desto mer du ser du av resultatet av mitt arbete.

Eftersom Norton är ett relativt nytt företag, är de flesta av mina kunder också nya. För mig är det därför viktigt att sätta upp rätt förväntningar, särskilt om de inte har arbetat med eller köpt in marknadsföringtjänster tidigare.

De som har haft liten eller ingen erfarenhet av marknadsföring är ibland omedvetna om hur lång tid ett projekt kan ta, och ibland blir de chockade av de investeringar som är kan krävas. Det är där den “heliga treenigheten” kommer in.

Inte ny, men ändå användbar

Du kan inte få hög kvalitet, lågt pris och snabb leverans samtidigtDen “heliga treenigheten” är ett enkelt, men på inget sätt nytt, koncept.

Alla vill hög kvalitet, till en låg kostnad med en snabb leverans. Men du kan inte få allting samtidigt, du måste välja.

  • Om du vill ha hög kvalitet och om du vill ha jobbet gjort snabbt, då är det mycket svårt att göra det billigt.
  • Om du vill ha hög kvalitet, men du saknar en budget, då kommer det att ta lite tid.
  • Om du inte har budget och du behöver en snabb leverans är risken att arbetsprestationen kommer inte att vara av högsta kvalitet.
Du kan inte få det bra, billigt och snabbt på en och samma gång
Du kan inte få det bra, billigt och snabbt samtidigt.

Så enkelt som det är, är den ”heligs treenigheten” enormt användbar konceptet. Det har hjälpt mig att utvärdera var mina prioriteringar är; jag försöker att undvika jobb där kvaliteten på mitt arbete äventyras. Och modellen har varit till stor hjälp att kommunicera och motivera det arbete jag gör. Den hjälper även att skapa rätt förväntningar, redan från början.

Och för mig, desto tydligare kommunikation mellan mig, mina kunder och mina samarbetspartners, desto bättre.

Som kund och beställare kan du också använda modellen

Om du har fått i uppdrag att köpa in marknadsföringstjänster, kan du använda samma modell när du pratar med din chef. Sannolikheten är nämligen stor att hen vill att du ska pressa priserna. Och det ska du förstås. Till en viss gräns. Men det finns en punkt där prispressen kommer att påverka den kvalitet och/eller leveranstid ni kan få.