https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

För att få större chanser att dyka på på sökningar i Google måste din hemsida vara mobilanpassad. Här är ett verktyg för att kolla hur pass väl du ligger till.

För inte alltför länge sedan uppdaterade Google sitt sätt att ranka hemsidor. Med det nya sättet så premieras bl.a. hemsidor som är anpassade för smartphones och surfplattor. De hemsidor som inte är mobilanpassade “straffas” av Google i form av lägre ranking och därmed sämre synbarhet i sökningar.

Är din hemsida mobilanpassad? Det är lätt att kontrollera med en gratistjänst från Google. Surfa in på Google och kolla om din site är mobilanpassad. Du får svaret på en gång och några rekommendationer för hur du kan anpassa siten för att fungera bättre.