Google AdWords Customer Match Targeting kommer göra det möjligt att rikta annonskampanjer mot prospekt baserat på deras e-post adress. Genom att ladda upp en lista med e-postadresser kan du som annonsör skapa riktade kampanjer mot dessa.

Det innebär att du kan visa olika annonser – i sök, gmail och på YouTube –  beroende på var i köpcykeln de befinner sig. Men är det inte bättre att skicka riktad e-post direkt till dem? Jo, kanske, men det ena utesluter ju inte det andra.

Men det riktigt fina i detta är att du, utifrån listan du laddar upp, kommer att kunna skapa liknande målgrupper. Detta är enormt stort, för det innebär att du får ett sätt att hitta “tvillingar” till dina befintliga kunder.
Du kommer även att kunna använda listan för att locka tillbaka tidigare kunder som du kanske har tappat. Ett annat användningsområde är att använda listan för att exkludera kunder från att se en viss typ av annons.
Sammanfattningssvis, genom att ladda upp en lista med e-postadresser kommer du som annonsör att kunna använda AdWords för att:
  • Visa annonser på söknätverket, gmail och YouTube baserat på dessa e-postadresser
  • Visa annonser för prospekt som liknar de kunder som finns i listan du laddade upp
  • Att exkludera folk från att se annonser
  • Vinna tillbaka tidigare kunder
  • Korssälje och uppsälja