Jag håller på att omstrukturera mitt företag en aning. Ett steg i den processen är att byta företagsnamn från “Norton Marknadsföring och Kommunikation” till “Early To Rise”.

Jag kommer att fortsätta erbjuda tjänster inom digital marknadsföring, men med större fokus på SEO, SEM och digital strategi.

Den nya sidan är under uppbyggnad, men finns tillgänglig med nytt innehåll.