När du kör en kampanj via AdWords, Facebook, eller annan betald kanal så är min åsikt att du ska ha en mätbar konvertering. Hur ska du annars kunna räkna hem kampanjen?

Beroende på syftet med kampanjen, om det rör top, mid eller low funnel finns olika typer av konverteringar. Hårda eller mjuka konverteringar, eller mikro och makrokonverteringar.

Du kan enkelt använda tiden någon har tittat på en YouTube-film som ett konverteringsmål.

Hårda och mjuka konverteringar

Långt ner i tratten kan en hård konvertering vara ett köp eller att någon fyller i ett lead gen-formulär. Men ibland är syftet med din kampanj mer top funnel, som att skapa awareness eller kännedom. Där kommer mjuka konverteringar in i bilden, mikrokonverteringar.

Sådana mjukare mål kan vara tid på sajten, antal sidor som besöks, eller besök på nyckelsidor såsom ”så här fungerar vår teknik”. Om du har en YouTubefilm på din landningssida – vilket är att rekommendera – så kan en mjuk konvertering vara när någon har sett mer än hälften av filmen.

Detta kan du lätt mäta med Google Tag manager (GTM) och Google Analytics (GA).

Så mäter du YouTube-konverteringar

Du kan lätt mäta hur länge någon har tittat på en YouTubefilm i Google Tag Manager (det finns en ganska stor chans att vi även kommer att göra samma mätningar på Wistia eller Vimeofilmer i framtiden)

  1. Skapa en trigger i GTM
  2. Skapa en tag i GTM
  3. Sätt upp ett mål i Google Analytics

Skapa en trigger i GTM

Först skapar du en ”YouTube Video trigger” i GTM och konfigurerar den efter önskemål. Du kan spåra när filmen startas, stoppas etc. men enligt min mening är det gott nog att mäta hur stor del, i procent,  av filmen man har tittat på (eller… det är inte helt sant, för om någon drar i tidslinjen kan det också aktivera triggern).

Du kan också välja om triggern ska gälla för alla filmer på din sajt, eller några specifika.

OBS: Glöm inte att aktivera alla videorelaterade Variabler i GTM

Skapa en Tag i GTM

När du har skapat triggern måste du ha en tag som uppdaterar informationen i Google Analytics. Även denna kan konfigureras på olika sätt, men i nedanstående skärmdump ser du hur du kan göra för att skicka över procenttalen som du angav i triggern.

I vanlig ordning bör du testa att triggern och taggen fungerar genom att göra en preview i GTM.

Sätt upp ett mål i Google Analytics

Sista steget är att sätta upp ett mål i Google Analytics, välj Goal Type ”Event” och ställ in detaljerna. I mitt exempel nedan har jag satt att om någon ser på mer än 49% av filmen så ska det räknas som en mjuk konvertering.

Testa gärna alla inställningar så att det fungerar för dig.

Hör av dig om du har frågor

Har du några frågor om hur detta fungerar, hör gärna av dig. Hör gärna av dig om du har andra frågor om Google Analytics, konverteringar, SEO eller SEM.