Ibland kan det kännas enormt frustrerande och nästan lite tröstlöst att kika på bounce rate, eller avvisningsfrekvens, i Google Analytics. Det verkar inte spela någon större roll vad du gör, bounce rate ligger ändå upp emot 70, 80 eller till och med 90%. Det är nästan så att man känner för att slänga in hatten ibland.

Innan du gör det har jag ett tips för att mäta avvisningsfrekvensen ett annat sätt än Google Analytics standard, vilket kan ge en annan bild av verkligheten.

Vad är avvisningsfrekvens

Bouncerate, eller avvisningsfrekvens som det heter på svenska är den andel av dina besökare som endast besöker en sida utan att gå vidare till andra, och utan att göra något annat som triggar ett event i Google Analytics. Lite som att doppa tån i vattnet, för att sedan snabbt dra undan den för att temperaturen är fel. Eller rättare sagt, besökaren verkar studsa bort för att denne inte hittar vad han eller hon letar efter.

Avvisningsfrekvensen kan med andra ord sägas vara ett mått på en sidas kvalitet.

Värt att nämna är att om en sida räknas som en ”bounce” så påverkar den inte statistiken för hela sajten, t.ex. ”genomsnittlig tid på sidan”.

Vad är en bra avvisningsfrekvens?

Du vill helst att dina sidor har så låg avvisningsfrekvens som möjligt. Hur låg? Det är svårt att säga eftersom det beror på många olika faktorer. Bland annat på hur många och vilken typ av besökare din site attraherar och vilket typ av sida du har.

Enligt Moz.com så är genomsnittlig bouncerate på en landningssida 70-90%, men återigen, om det anses bra eller dåligt beror på syftet med sidan.

Man kan t.o.m. vända på argumentationen och hävda att en hög bouncerate inte nödvändigtvis är dåligt. Det kan ju vara så att dina besökare är inne på en sida, specifikt för att lära om någonting, t.ex. ditt telefonnummer och när de har hittat det går de bort från din site. Då är inte en hög bouncerate enbart av ondo.

Förbättra din avvisningsfrekvens

Det finns flera saker du kan göra på din site för att förbättra avvisningsfrekvensen, bl.a. med internlänka till andra sidor, förbättra layouten, innehållet och navigationen, ha en sökfunktion etc.

Men det finns en sak jag rekommenderar att du gör innan du lägger ner alltför mycket arbete med att förbättra avvisningsfrekvensen och det är att mäta bouncerate på ett nytt sätt – börja använda ”adjusted bounce rate” med Google Tag Manager.

Tvätta statistiken för avvisningsfrekvens med Adjusted Bounce Rate

Adjusted Bounce Rate är en teknik för att ”tvätta” statistiken för avvisningar. Adjusted Bounce Rate triggar ett event efter ett antal sekunder*, som du själv bestämmer. När detta sker vet Google att det har skett någon form av interaktion på sidan och den kommer därför inte att räknas som en sida med en avvisning, även om det skulle vara den enda sidan som en besökare kikar på. Denna metod ger mer rättvisande avvisningar och är något som varmt rekommenderas, speciellt för dig som har en blogg. Det kan ju vara så att dina besökare djuplänkas till ett blogginlägg som de läser i sin helhet och sedan lämnar sajten utan att klicka sig vidare. Utan adjusted bounce rate skulle Google räkna detta som en bounce, vilket det ju inte är.

Implementera adjusted bounce rate med Google Tag Manager

Att få ner bounce rate med adjusted bounce rate-metoden är  enkelt. Jag kan dessvärre inte ta åt mig någon ära för hur du gör, utan jag hänvisar gladeligen till Julian på Measureschool.

*Vill du vara riktigt avancerad kan du även mäta skrollningar på sidan som också skapar events som därmed säger till Google att inte räkna besöket som en avvisning. Läs mer här https://www.simoahava.com/analytics/track-adjusted-bounce-rate-universal-analytics/